Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z polityką plików cookies.

I. Administrator danych osobowych

Kto odpowiada za Twoje dane osobowe?

Przekazane przez Ciebie dane osobowe są współadministrowane przez:

Sweet Bears Ewelina Kozioł – Włodarczyk siedzibą Górnicza 12a, Brzezinka posługującą się numerem NIP: 513-007-15-38 oraz REGON: 121144739.

Współadministrowanie odbywa się na mocy regulacji wynikających z Art. 26 Ust. 1 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i spowodowane jest faktem, iż podmioty te wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania Twoich danych.

 

II. Zasady ogólne przetwarzania danych osobowych

Gdzie przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), lecz w myśl przepisów RODO mogą być one przesyłane także do kraju spoza tego obszaru i tam przetwarzane. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli przekazujemy dane poza obszar EOG, jako współadministrator, stosujemy Standardowe klauzule umowne oraz Tarczę prywatności. Są to środki zabezpieczające w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych.

Kto ma dostęp do Twoich danych?

Twoje dane mogą być udostępniane jedynie w ramach podmiotów wchodzących w skład współadministrowania.

Oznacza to, że nigdy nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich, ani nie wymieniamy z innymi podmiotami w celach marketingowych.

W niektórych przypadkach Twoje dane przekazujemy wybranym podmiotom zewnętrznym. Czynimy to jedynie w ramach realizacji usług, które zostały przez nas zdefiniowane i w zakresie, jaki obejmują podpisane przez nas umowy powierzenia przetwarzania. Szczegółowe informacje na temat kategorii podmiotów zewnętrznych znajdziesz poniżej.

Dlaczego przetwarzamy dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe na mocy zawartej umowy między sprzedawcą a klientem, tylko w takim zakresie, jaki jest potrzebny do właściwej realizacji świadczonej dla klienta usługi.

W niektórych przypadkach, na przykład lepszego dopasowania działania usług do Twoich potrzeb, możemy poprosić Cię o podanie dodatkowych danych. Wyrażenie zgody jest oczywiście dobrowolne, a wszystkie wyrażone zgody możesz odwołać.

Uaktualnienia zasad naszej Polityki prywatności:

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Polityki prywatności. Jej najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie internetowej w zakładce Polityka prywatności. Poinformujemy Cię tam o każdej zmianie Polityki prywatności. Na przykład celu, w jakim korzystamy z Twoich danych osobowych, tożsamości Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub Twoich praw.

 

III. Twoje prawa w kontekście RODO

 

Prawo dostępu do danych

W każdej chwili masz prawo otrzymać komplet informacji o tym, które z Twoich danych osobowych przechowujemy. W tym celu skontaktuj się z nami, pisząc na adres iodo@sweetbears.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu 692 644 526, a my przekażemy Ci te informacje w wiadomości e-mail.

Prawo do przenoszenia danych

Gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie Twojej zgody lub zawartej umowy, masz prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Ciebie lub do innego podmiotu, który odtąd będzie przetwarzał Twoje dane osobowe. Pamiętaj, że dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.

Prawo do poprawiania danych

W ramach RODO przysługuje Ci prawo do poprawienia lub uzupełnienia Twoich danych osobowych.

Posiadasz konto klienta w sklepie internetowym www.sweetberas.pl możesz w każdej chwili edytować swoje dane osobowe i zgody w ramach ustawień swojego konta.

Prawo do usunięcia danych

W każdej chwili możesz usunąć przetwarzane przez nas Twoje dane osobowe. Dokonasz tego w dowolnym momencie, za wyjątkiem sytuacji kiedy:

a.     masz zamówienie, które nie zostało jeszcze wysłane,

b.    jeśli dokonałeś zakupów, wtedy zachowamy Twoje dane osobowe dotyczące transakcji w celach księgowych i rozliczeń podatkowychPrawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu

RODO daje Ci także prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie Twoich danych, w takim zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane, opierając się o prawnie uzasadniony interes współadministratorów. Zaprzestaniemy wówczas przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba że istnieją inne przesłanki prawne, które unieważnią Twój interes lub prawa. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji poinformujemy Cię o tym fakcie.

Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni

Poprzez stronę sklepu nie prowadzimy marketingu bezpośredniego, zatem RODO odnośnie zgód marketingowych nie ma zastosowania w naszym przypadku

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych pod następującymi warunkami:

a.     jeśli nie zgodzisz się na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu współadministratorów. Wtedy ograniczymy jakiekolwiek przetwarzanie takich danych ( po zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes ),

b.    jeśli zgłosisz, że Twoje dane osobowe są niepoprawne. Wtedy ograniczymy jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności,

c.     jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem. Wówczas możesz nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania Twoich danych osobowych,

d.    jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia.Jak możesz korzystać ze swoich praw?

Zależy nam na bezpieczeństwie i właściwej ochronie Twoich danych osobowych. Dlatego wyodrębniliśmy specjalny adres email w tym celu. Aby się z nim skontaktować, wyślij e-mail na adres: iodo@sweetbears.pl lub skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem telefonu 692 644 526

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Aby zagwarantować wierne, transparentne i zgodne z prawe przetwarzanie Twych danych osobowych, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Aby się z nim skontaktować, wyślij e-mail na adres: iodo@sweetbears.pl

Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym

Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób, skontaktuj się z nami. Masz też prawo zgłosić skargę w organie nadzorczym.

 

IV. Zakupy naszych sklepach

Twoich danych osobowych używamy do zarządzania zakupami dokonanymi online w sklepie www.sweetbears.pl w celu przetwarzania Twoich zamówień i zwrotów oraz wysyłania Ci powiadomień o statusie dostawy produktów. Używamy ich także w przypadku jakichkolwiek problemów dotyczących powyższych zagadnień. Twoje dane osobowe są nam także potrzebne do zarządzania Twoimi płatnościami oraz przetwarzania reklamacji i zgłoszeń gwarancyjnych, dotyczących zamówionych przez Ciebie produktów.

Dzięki danym osobowym otrzymujemy szereg informacji, niezbędnych do sfinalizowania procesu zakupowego:

a.     możemy Cię zidentyfikować i zweryfikować, czy Twój wiek kwalifikuje Cię do zakupów online,

b.    połączyć i potwierdzić Twój adres z podmiotami zewnętrznymi obsługującymi dostawę

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe:

a.     dane kontaktowe, takie jak: imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu,

b.    informacje na temat płatności i historię płatności,

c.     informacje na temat zamówień.


Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe, które są przekazywane podmiotom zewnętrznym, są używane tylko do świadczenia Ci wymienionych wyżej usług. Otrzymują je wyłącznie firmy, które przetwarzają Twój adres w celu realizacji zamówienia:

a.     agencje komunikacji, które wysyłają potwierdzenia zamówień,

b.    magazyny i firmy kurierskie, które dostarczają zamówienia,

c.     firmy realizujące płatności w celu przetworzenia płatności.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Robimy to w celu świadczenia Tobie usług i dostarczania Twoich zamówień.

 

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?

Tak długo, jak długo będziesz naszym aktywnym klientem.

 

V. Informacje marketingowe

Korzystamy z Twoich danych osobowych ( podstawa prawna Artykuł 6 ust. 1f. Rozporządzenia RODO ) do przesyłania Ci informacji i ofert marketingowych za pośrednictwem:

- poczty e-mail,

- kontaktu telefonicznego,

- tradycyjnej korespondencji pocztowej,

- komunikatora messenger,

- portalu instagram,

Przetwarzamy dane kontaktowe, takie jak: adres e-mail, numer telefonu, imię i nazwisko.

Nigdy nie przekazujemy Twoich danych osobowych w celach marketingowych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy z innymi podmiotami zewnętrznymi.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe są przetwarzane na mocy zgody, którą wyrażasz na otrzymywanie informacji marketingowych.

Prawo do wycofania zgody

Masz prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz otrzymywanie informacji marketingowych. Gdy tylko to uczynisz, niezwłocznie zaprzestaniemy wysyłki wszelkich ofert w ramach informacji marketingowych przesyłanych wcześniej na podstawie zgody na przetwarzanie danych.

Z otrzymywania informacji marketingowych możesz zrezygnować w następujący sposób:

- wykonując instrukcję zawartą w każdej takiej wiadomości , przekazywanej przez nas,

-edytując ustawienia Twojego konta w zakładce ustawienia naszego sklepu.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Będziemy przechowywać Twoje dane do celów marketingu bezpośredniego do momentu, w którym wycofasz swoją zgodę.

 

VI. Polityka cookies

Naszą politykę plików cookies zawarliśmy pod linkiem: https://sweetbears.pl/content/8-cookies

Czy możesz się na to nie zgodzić?

Oczywiście, możesz samodzielnie i w każdym momencie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Twojego urządzenia. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, możesz dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej serwisu. Dane przekazywane firmom zewnętrznym są używane wyłącznie do świadczenia usług wymienionych powyżej. Używamy narzędzi analitycznych do gromadzenia danych statystycznych w celu optymalizowania naszej witryny i przedstawiania informacji, które mogą Cię zainteresować.